Energetický management

Energetický management

POSKYTUJEME ENERGETICKÝ MANAGEMENT V RÁMCI EPC PROJEKTŮ I SAMOSTATNĚ. SLEDOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ MÁ STÁLE VĚTŠÍ PRIORITU.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Výdaje na energie tvoří značnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení. Vyplatí se proto spotřeby energií průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k jejich snižování. V případech investičních energeticky úsporných opatření se nabízí využití vlastních finančních prostředků, nebo financování z budoucích úspor pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou. Díky energetickému managementu je však možné docílit zajímavých úspor i díky menším organizačním opařením, které nestojí skoro nic. Našim klientům pomáháme s energetickým managementem jak v rámci tzv. EPC projektů, tak i samostatně. Obecně doporučujeme zavést energetický management všude tam, kde náklady na energie nejsou zanedbatelné. Okamžitým efektem průběžného sledování spotřeb energií je snadnější odhalování nestandardních stavů v podobě poruch a havárií. Z dlouhodobého pohledu je díky energetickému managementu možné neustále zvyšovat kvalitu a efektivitu provozu objektů a zařízení. V každém případě se proces neustálého zlepšování hospodaření s energií vyplatí.