Poradenské služby

Poradenské služby

SOUČÁSTÍ NAŠICH SLUŽEB JE TAKÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ. ZAJIŠŤUJEME STUDIE PROVEDITELNOSTI, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY A SLEDUJEME DOTAČNÍ TITULY V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Možnosti čerpání dotací jsou aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je v České republice celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. Snažíme se mít pro naše klienty neustále aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie (OPŽP, OPPIK) či z národních programů (EFEKT). V oblasti dotačního managementu spoléháme na společnost DABONA s.r.o. My se zaměřujeme zejména na technickou stránku. V této oblasti tak spíše než samotné žádosti o dotace zajišťujeme návrhy technického řešení, zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky. Energetické audity zpracováváme podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro všechny subjekty, které mají povinnost své energetické hospodářství auditovat.